Daily Yoga Studio

Daily Yoga Studio

เริ่มต้นดี พื้นฐานแน่น แอ่นอกรับสุขภาพและรูปร่างเริ่ดๆ ด้วยคลาสเรียนในศาสตร์โยคะ 5, 10, 20 ครั้ง – พระราม 9 (มูลค่า 2,450 บาท)
฿2,450
฿690
72
%
121 ซื้อ
คุณไม่ได้ทำการเลือก
สั่งจองล่วงหน้า
 •  
 • คลาสเรียนโยคะที่ Daily Yoga Studio มีรายละเอียดดังนี้

  • Beginner: เหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยฝึกมาก่อน ให้รู้จักกับโยคะ การเรียนจะเน้นการฝึกที่เป็นการเตรียมตั้งแต่ร่างกายและจิตใจ การหายใจแบบโยคะที่ถูกต้อง ฝึกท่าต่างๆสำหรับการยืดเหยียด และความแข็งแรงของร่างกาย เช่น หลัง ขา ไหล่ เป็นต้น เป็นการสร้างพื้นฐานที่ดี เพื่อพร้อมสำหรับการฝึกในขั้นต่อไป
  • Hatha (หฐ): หฐ มาจากคำ 2 คำ “หะ” หมายถึงพลังเย็น (หรือพลังลบ) ส่วน “ฐะ” หมายถึงพลังร้อน (หรือพลังบวก) ในขณะที่ “โยคะ” หมายถึงการรวมตัวกัน ดังนั้น หฐโยคะ คือการฝึกเพื่อให้พลังบวกพลังลบในร่างกายสมดุล หรือช่วยให้จิตใจและกายทำหน้าที่สัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์ การฝึกจะเน้นการหายใจ และความยืดหยุ่นของร่างกาย ให้เกิดการผ่อนคลาย มากกว่าความแข็งแรง ผู้ที่ไม่เคยฝึกมาก่อนสามารถฝึกได้เป็นอย่างดี
  • Vinyasa (วินยาสะ): เป็นภาษาสันสกฤตแปลว่า “ลมหายใจประกอบกับการเคลื่อนไหว” การฝึกจะมีการเคลื่อนไหวช้าๆ แบบต่อเนื่อง บวกกับการหายใจ ให้ทั้งความแข็งแรง แต่นุ่มนวล เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะกระชับรูปร่าง เสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย ลดความเครียด ฝึกจิตใจให้มั่นคงแน่วแน่ ฝึกสมาธิให้นิ่งขึ้นเพื่อการพัฒนาทั้งทางกายและจิต
  • Sivananda (ศิวะนันทะ): โยคะเพื่อสร้างดุลชีวิต ผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ การฝึกจะแยกอาสนะ และปราณออกจากกัน ไม่ให้ร่างกายเหนื่อยเกินไป ปรับสมดุล โดยเน้นการเข้าใจในตนเอง เพื่อการเยียวยาตนเอง เป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม จังหวะจะค่อนข้างช้าแต่ไม่เนิบนาบ เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่เร่งรีบ โดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติธรรม หรือบริหารจิตที่ใช้รูปแบบการฝึกแบบการกำหนดลมหายใจเพราะสามารถจะฝึกควบคู่กันไปได้
  • Flow: ถือเป็นโยคะแนวใหม่ เพราะเป็นการทำโยคะที่ผสมผสานศาสตร์ของโยคะ ไทชิ และพิลาทิส มาหล่อหลอมรวมกันอย่างกลมกลืน โยคะทั่วไปจะเน้นเรื่องจิตวิญญาณและการทำสมาธิสะท้อนภาวะแห่งตน ขณะที่โฟลว์โยคะจะคำนึงถึงประโยชน์ในการออกกำลังทางสรีระร่างกายมากกว่าการฝึกจิต เน้นการลื่นไหลจากท่าหนึ่งไปสู่อีกท่าหนึ่ง และเชื่อมต่อการเคลื่อนไหวด้วยการหายใจ
  • Power: คือโยคะที่นำท่าทั่วไปใน หฐโยคะ มาเรียงลำดับเป็น Series และทำให้เกิดการ Flow ต่อเนื่องระหว่างท่าต่อท่า แต่ที่สำคัญที่สุดใน Power คือ การค้างท่า หรือ hold ท่าจะค่อนข้างนาน เพื่อให้ใช้พลังกล้ามเนื้อ (Muscular energy) อย่างเต็มที่
  • Pilates on Mat: เป็นการฝึกประสานลมหายใจและร่างกาย โดยเน้นทั้งความยืดหยุ่น และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อไปพร้อมๆ กัน ท่าที่ใช้ฝึกเป็นท่าลดแรงเสียดทาน และสร้างแรงโน้มถ่วงของร่างกายที่สมดุล ฝึกควบคุมกล้ามเนื้อบริเวณหน้าท้อง ผู้ฝึกต้องมีสมาธิรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวในทุกอิริยาบถ ประกอบกับลมหายใจ จะช่วยให้ผ่อนคลาย ลดความตึงเครียดของร่างกาย สามารถกำหนดพลังไปยังตำแหน่งที่ถูกต้องตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย ช่วยปรับปรุงบุคลิกภาพให้ดียิ่งขึ้น

  หมายเหตุ ข้อมูลนี้ใช้เพื่อการประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

  • Daily Yoga Studio สนับสนุนให้ทุกคนมีสมดุลที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจด้วยศาสตร์โยคะที่ตกทอดมายาวนานมากกว่า 3,000 ปี
  • รวบรวมครูผู้มากประสบการณ์จากทั้งในและต่างประเทศ มามอบความรู้ ทักษะในการเคลื่อนไหว และสุขภาพที่ดีให้แก่คุณ
  • เลือกสุขภาพดีได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น โยคะปราณเพื่อเสริมสร้างสมาธิ โยคะบำบัดโรค โยคะกระชับทรวดทรง หรือโยคะชะลอความแก่
  • Daily Yoga Studio มีสถานที่จอดรถไว้ให้บริการ เพื่อความสะดวกสบายของลูกค้า
 • ใช้ได้ตั้งแต่: 2013-11-01
 • คูปองหมดอายุ: 2013-12-26
  • กรุณาลงทะเบียนเรียนภายในวันที่ 1 พ.ย. – 26 ธ.ค. 2556 เท่านั้น
  • ซื้อคูปองได้สูงสุด 10 ใบ/ ท่าน
  • ใช้คูปอง 1 ใบ/ ท่าน/ ครั้ง ไม่สามารถใช้คูปองซ้ำในแพ็กเกจเดิมได้
  • สามารถใช้ได้กับคลาสเรียนโยคะดังต่อไปนี้: Beginner, Hatha, Vinyasa, Sivananda, Flow, Power, Pilates on Mat
  • คูปองมีระยะเวลาตามที่กำหนดในแต่ละโปรโมชั่นนับตั้งแต่เข้าเรียนครั้งแรก
  • สำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้บริการมาก่อนเท่านั้น
  • ไม่สามารถโอนหรือเปลี่ยนให้ผู้อื่นใช้สิทธิ์แทน หลังจากลงทะเบียนแล้ว
  • จำกัดผู้เรียนไม่เกิน 20 ท่าน/ กลุ่ม
  • เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป
  • ดำเนินการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  • กรุณานำผ้าเช็ดตัวมาเอง (มีบริการห้องแต่งตัว)
  • กรุณาตรวจสอบตารางเรียนได้ที่ คลิกที่นี่
  • ตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กรุณาแสดงคูปองก่อนเข้ารับบริการ (ไม่รับคูปอง SMS)
  • กรุณาโทรสำรองวันและเวลาเรียนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนเข้ารับบริการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 080-029-0002
  • เปิดบริการ: วันจันทร์ – ศุกร์: 8.00 น. - 20.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์: 8.00 น. - 12.00 น. (สำหรับวันหยุดอื่นๆ กรุณาสอบถามกับทางสถาบันโดยตรง)
  • หากทำการสำรองและเวลาเรียนแล้วไม่มาใช้สิทธิ์ จะถือว่าคูปองนั้นได้ถูกใช้สิทธิ์ไปแล้ว
  • หากต้องการยกเลิกหรือเลื่อนการนัดหมาย กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน มิฉะนั้น จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
 • ภาพประกอบใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
 • เงื่อนไขการขาย
Daily Yoga Studio

เลขที่ 2 ซอย 43 (เสรี 4 ซอย 21) ถ.พระราม 9 สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร : 080-029-0002 อีเมล : dailyyoga@outlook.com

http://www.dailyyoga.in.th/Daily_Yoga_Studio/Home.html
Daily Yoga Studio

เลขที่ 2 ซอย 43 (เสรี 4 ซอย 21) ถ.พระราม 9 สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร : 080-029-0002 อีเมล : dailyyoga@outlook.com

http://www.dailyyoga.in.th/Daily_Yoga_Studio/Home.html
Daily Yoga Studio

เลขที่ 2 ซอย 43 (เสรี 4 ซอย 21) ถ.พระราม 9 สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร : 080-029-0002 อีเมล : dailyyoga@outlook.com

http://www.dailyyoga.in.th/Daily_Yoga_Studio/Home.html
Daily Yoga Studio

เลขที่ 2 ซอย 43 (เสรี 4 ซอย 21) ถ.พระราม 9 สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร : 080-029-0002 อีเมล : dailyyoga@outlook.com

http://www.dailyyoga.in.th/Daily_Yoga_Studio/Home.html
90
%
SK Clinic (Dual Yellow Laser), 3 สาขา
฿2,390
98
%
DMK Aesthetic Beauty Institute, ลาดพร้าว
฿2,014
86
%
SK Clinic (Botox, Filler, Thread Lift), 4 สาขา
฿1,690
68
%
Happy Nail, แยกเหม่งจ๋าย
฿390
84
%
The Wyne Clinic (Cinderella), ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์
฿790
68
%
Nail's Time, ลาดพร้าว 94
฿390
95
%
Avarah (Facial), สีลม
฿1,190
90
%
LifeSci Center (Blink & Brightening), ชิดลม
฿999
80
%
NEVA SPA, สุขุมวิท 20
฿799
88
%
Pornnaree Clinic (Botox, Thread Lift, Filler), รัชดาซอย 13
฿2,990
94
%
SK Clinic (Fractional), 4 สาขา
฿1,599
97
%
ELIZABETH SLIM & SPA, ห้วยขวาง
฿999
90
%
SK Clinic (Hair Removal), 4 สาขา
฿1,999
93
%
SK Clinic (Freezing Fat), 2 สาขา
฿1,390
71
%
KoneKo Eyebrow, ยูเนี่ยนมอลล์
฿1,990
89
%
Dr.9rich Clinic (Meso & Botox), พระราม 4
฿899
80
%
Vie Movie Spa, 2 สาขา
฿399
92
%
Beautie Express Clinic, สยามสแควร์ ซอย 2
฿1,699
90
%
Vie Slim Beauty Spa, 2 สาขา
฿2,399
97
%
Narayani Professional Beauty, เเจ้งวัฒนะ
฿1,190
93
%
Kongju Clinic (Frazel Laser), MRT สุทธิสาร
฿1,790
67
%
Handy Nail & Salon (Nails), สุขุมวิท 23
฿399
84
%
53 DE SALON AND SPA, สุขุมวิท 53
฿1,550
92
%
Phoenix World class Aesthetic (Back Acne), 2 สาขา
฿1,479
84
%
Phoenix World class Aesthetic (Super Aura), 2 สาขา
฿790
96
%
Phoenix World Class Aesthetic (Facial IPL), 2 สาขา
฿1,599
70
%
ELIZABETH SLIM & SPA (Eyebrow Tattoo), ห้วยขวาง
฿1,350
83
%
Phoenix World class Aesthetic Institute (V Shape), 2 สาขา
฿1,390
72
%
Create Hair Center, ปิ่นเกล้า
฿498
93
%
Pornnaree Clinic (Botox, Filler), รัชดาซอย 13
฿2,990