Daily Yoga Studio
Daily Yoga Studio
เริ่มต้นดี พื้นฐานแน่น แอ่นอกรับสุขภาพและรูปร่างเริ่ดๆ ด้วยคลาสเรียนในศาสตร์โยคะ 5, 10, 20 ครั้ง – พระราม 9 (มูลค่า 2,450 บาท)
฿2,450
฿690
72
%
121 ซื้อ
คุณไม่ได้ทำการเลือก
สั่งจองล่วงหน้า
 •  
 • คลาสเรียนโยคะที่ Daily Yoga Studio มีรายละเอียดดังนี้

  • Beginner: เหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยฝึกมาก่อน ให้รู้จักกับโยคะ การเรียนจะเน้นการฝึกที่เป็นการเตรียมตั้งแต่ร่างกายและจิตใจ การหายใจแบบโยคะที่ถูกต้อง ฝึกท่าต่างๆสำหรับการยืดเหยียด และความแข็งแรงของร่างกาย เช่น หลัง ขา ไหล่ เป็นต้น เป็นการสร้างพื้นฐานที่ดี เพื่อพร้อมสำหรับการฝึกในขั้นต่อไป
  • Hatha (หฐ): หฐ มาจากคำ 2 คำ “หะ” หมายถึงพลังเย็น (หรือพลังลบ) ส่วน “ฐะ” หมายถึงพลังร้อน (หรือพลังบวก) ในขณะที่ “โยคะ” หมายถึงการรวมตัวกัน ดังนั้น หฐโยคะ คือการฝึกเพื่อให้พลังบวกพลังลบในร่างกายสมดุล หรือช่วยให้จิตใจและกายทำหน้าที่สัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์ การฝึกจะเน้นการหายใจ และความยืดหยุ่นของร่างกาย ให้เกิดการผ่อนคลาย มากกว่าความแข็งแรง ผู้ที่ไม่เคยฝึกมาก่อนสามารถฝึกได้เป็นอย่างดี
  • Vinyasa (วินยาสะ): เป็นภาษาสันสกฤตแปลว่า “ลมหายใจประกอบกับการเคลื่อนไหว” การฝึกจะมีการเคลื่อนไหวช้าๆ แบบต่อเนื่อง บวกกับการหายใจ ให้ทั้งความแข็งแรง แต่นุ่มนวล เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะกระชับรูปร่าง เสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย ลดความเครียด ฝึกจิตใจให้มั่นคงแน่วแน่ ฝึกสมาธิให้นิ่งขึ้นเพื่อการพัฒนาทั้งทางกายและจิต
  • Sivananda (ศิวะนันทะ): โยคะเพื่อสร้างดุลชีวิต ผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ การฝึกจะแยกอาสนะ และปราณออกจากกัน ไม่ให้ร่างกายเหนื่อยเกินไป ปรับสมดุล โดยเน้นการเข้าใจในตนเอง เพื่อการเยียวยาตนเอง เป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม จังหวะจะค่อนข้างช้าแต่ไม่เนิบนาบ เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่เร่งรีบ โดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติธรรม หรือบริหารจิตที่ใช้รูปแบบการฝึกแบบการกำหนดลมหายใจเพราะสามารถจะฝึกควบคู่กันไปได้
  • Flow: ถือเป็นโยคะแนวใหม่ เพราะเป็นการทำโยคะที่ผสมผสานศาสตร์ของโยคะ ไทชิ และพิลาทิส มาหล่อหลอมรวมกันอย่างกลมกลืน โยคะทั่วไปจะเน้นเรื่องจิตวิญญาณและการทำสมาธิสะท้อนภาวะแห่งตน ขณะที่โฟลว์โยคะจะคำนึงถึงประโยชน์ในการออกกำลังทางสรีระร่างกายมากกว่าการฝึกจิต เน้นการลื่นไหลจากท่าหนึ่งไปสู่อีกท่าหนึ่ง และเชื่อมต่อการเคลื่อนไหวด้วยการหายใจ
  • Power: คือโยคะที่นำท่าทั่วไปใน หฐโยคะ มาเรียงลำดับเป็น Series และทำให้เกิดการ Flow ต่อเนื่องระหว่างท่าต่อท่า แต่ที่สำคัญที่สุดใน Power คือ การค้างท่า หรือ hold ท่าจะค่อนข้างนาน เพื่อให้ใช้พลังกล้ามเนื้อ (Muscular energy) อย่างเต็มที่
  • Pilates on Mat: เป็นการฝึกประสานลมหายใจและร่างกาย โดยเน้นทั้งความยืดหยุ่น และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อไปพร้อมๆ กัน ท่าที่ใช้ฝึกเป็นท่าลดแรงเสียดทาน และสร้างแรงโน้มถ่วงของร่างกายที่สมดุล ฝึกควบคุมกล้ามเนื้อบริเวณหน้าท้อง ผู้ฝึกต้องมีสมาธิรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวในทุกอิริยาบถ ประกอบกับลมหายใจ จะช่วยให้ผ่อนคลาย ลดความตึงเครียดของร่างกาย สามารถกำหนดพลังไปยังตำแหน่งที่ถูกต้องตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย ช่วยปรับปรุงบุคลิกภาพให้ดียิ่งขึ้น

  หมายเหตุ ข้อมูลนี้ใช้เพื่อการประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

  • Daily Yoga Studio สนับสนุนให้ทุกคนมีสมดุลที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจด้วยศาสตร์โยคะที่ตกทอดมายาวนานมากกว่า 3,000 ปี
  • รวบรวมครูผู้มากประสบการณ์จากทั้งในและต่างประเทศ มามอบความรู้ ทักษะในการเคลื่อนไหว และสุขภาพที่ดีให้แก่คุณ
  • เลือกสุขภาพดีได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น โยคะปราณเพื่อเสริมสร้างสมาธิ โยคะบำบัดโรค โยคะกระชับทรวดทรง หรือโยคะชะลอความแก่
  • Daily Yoga Studio มีสถานที่จอดรถไว้ให้บริการ เพื่อความสะดวกสบายของลูกค้า
 • ใช้ได้ตั้งแต่: 2013-11-01
 • คูปองหมดอายุ: 2013-12-26
  • กรุณาลงทะเบียนเรียนภายในวันที่ 1 พ.ย. – 26 ธ.ค. 2556 เท่านั้น
  • ซื้อคูปองได้สูงสุด 10 ใบ/ ท่าน
  • ใช้คูปอง 1 ใบ/ ท่าน/ ครั้ง ไม่สามารถใช้คูปองซ้ำในแพ็กเกจเดิมได้
  • สามารถใช้ได้กับคลาสเรียนโยคะดังต่อไปนี้: Beginner, Hatha, Vinyasa, Sivananda, Flow, Power, Pilates on Mat
  • คูปองมีระยะเวลาตามที่กำหนดในแต่ละโปรโมชั่นนับตั้งแต่เข้าเรียนครั้งแรก
  • สำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้บริการมาก่อนเท่านั้น
  • ไม่สามารถโอนหรือเปลี่ยนให้ผู้อื่นใช้สิทธิ์แทน หลังจากลงทะเบียนแล้ว
  • จำกัดผู้เรียนไม่เกิน 20 ท่าน/ กลุ่ม
  • เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป
  • ดำเนินการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  • กรุณานำผ้าเช็ดตัวมาเอง (มีบริการห้องแต่งตัว)
  • กรุณาตรวจสอบตารางเรียนได้ที่ คลิกที่นี่
  • ตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กรุณาแสดงคูปองก่อนเข้ารับบริการ (ไม่รับคูปอง SMS)
  • กรุณาโทรสำรองวันและเวลาเรียนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนเข้ารับบริการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 080-029-0002
  • เปิดบริการ: วันจันทร์ – ศุกร์: 8.00 น. - 20.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์: 8.00 น. - 12.00 น. (สำหรับวันหยุดอื่นๆ กรุณาสอบถามกับทางสถาบันโดยตรง)
  • หากทำการสำรองและเวลาเรียนแล้วไม่มาใช้สิทธิ์ จะถือว่าคูปองนั้นได้ถูกใช้สิทธิ์ไปแล้ว
  • หากต้องการยกเลิกหรือเลื่อนการนัดหมาย กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน มิฉะนั้น จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
 • ภาพประกอบใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
 • เงื่อนไขการขาย
Daily Yoga Studio

เลขที่ 2 ซอย 43 (เสรี 4 ซอย 21) ถ.พระราม 9 สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร : 080-029-0002 อีเมล : dailyyoga@outlook.com

http://www.dailyyoga.in.th
Daily Yoga Studio

เลขที่ 2 ซอย 43 (เสรี 4 ซอย 21) ถ.พระราม 9 สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร : 080-029-0002 อีเมล : dailyyoga@outlook.com

http://www.dailyyoga.in.th
Daily Yoga Studio

เลขที่ 2 ซอย 43 (เสรี 4 ซอย 21) ถ.พระราม 9 สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร : 080-029-0002 อีเมล : dailyyoga@outlook.com

http://www.dailyyoga.in.th
Daily Yoga Studio

เลขที่ 2 ซอย 43 (เสรี 4 ซอย 21) ถ.พระราม 9 สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร : 080-029-0002 อีเมล : dailyyoga@outlook.com

http://www.dailyyoga.in.th
95
%
Phoenix World Class Aesthetic Institute (Hair Removal)
฿999
92
%
LaReine Clinic (Fine Scan), 2 สาขา
฿1,199
94
%
Serenade Life Clinic, สุขุมวิท 24
฿2,014
94
%
Kongju Clinic (Laser Brightening), MRT สุทธิสาร
฿2,014
51
%
Dusit Dental Clinic (Dental Exam), BTS อนุสาวรีย์
฿490
70
%
LaReine Clinic (Chelation Therapy), 2 สาขา
฿1,499
66
%
The Arch International Dental Center (Cleaning Teeth), BTS อโศก
฿690
90
%
SK Clinic (Dual Yellow Laser), 3 สาขา
฿2,390
94
%
LaReine Clinic (Meso Fat), 2 สาขา
฿999
98
%
DMK Aesthetic Beauty Institute, ลาดพร้าว
฿2,014
80
%
Masgaya Beauty Spa & Massage, BTS ทองหล่อ
฿490
67
%
The Arch International Dental Center (Retainer), BTS อโศก
฿990
59
%
Itti Dental Care, สีลม
฿490
83
%
Borisud Pure Spa, สาทร
฿999
97
%
Pornnaree Clinic, รัชดาซอย 13
฿999
75
%
The Silver, 2 สาขา
฿499
67
%
The Arch International Dental Center (Braces)
฿4,999
84
%
MEDIGLOW LASER & SKIN CLINIC (Botox), เมืองทองธานี
฿1,599
96
%
Avarah Beauty Excellence, สีลม
฿1,899
57
%
Suankwangtung Clinic, MRTหัวลำโพง
฿390
95
%
Garita the Slimming Beauty, ลาดพร้าว
฿1,899
92
%
A Plus Clinic, ยูเนี่ยนมอลล์
฿1,999
97
%
Meranda Nagari ( Pro-Active Slimming), 2 สาขา
฿1,899
95
%
Avarah (Facial), สีลม
฿1,190
94
%
Villa Charites (Fractional CO2 Laser), ปากเกร็ด
฿1,590
78
%
Smile Massage & Spa, BTS เอกมัย
฿550
64
%
Vertex Clinic (Retainer), สยามสแควร์
฿1,290
89
%
LifeSci Center (Liver Detox), ชิดลม
฿1,590
55
%
Smile Massage & Spa (Wax), BTS เอกมัย
฿159
95
%
Villa Charites (Thread Lift), ปากเกร็ด
฿990